Petice Zrušme komunisty

Líbí se Vám tyto stránky?

Ano, líbí (259 | 54%)
Seznam S-Rank
PageRank
Compete Rank
JyxoRank
Alexa Rank


TOPlist

Radek Sedláček 12.3.2012

 Finanční situace lidí v České republice se zhoršuje. A já bohužel patřím do kategorie, jejíž náklady v% z příjmu jsou nejvyšší. Jedná se o lidi, kteří mají jen jeden příjem na domácnost, u  mne o to horší, že jsem  plný invalidní důchodce žijící ve společné domácnosti s plnoletým , studujícím dítětem. Proto jsem byl nucen i přes závažné pohybové omezení začít soukromě podnikat. Bohužel, stát mi situaci nijak neulehčuje, spíše naopak, ale o tom nechci psát. Cílem mého dnešního článku je upravit některé informace na pravou míru. Osobně i v podnikání mám zkušenost, že nejlepší je říkat pravdu, ať už bolí sebevíc. A naši politici jsou dokonce z našich daní placeni, aby nás pravdivě informovali o vývoji situace v souvislosti s naší životní úrovní. Bohužel se tak neděje. Různé lži slyšíme od všech politických stran, ať už vládnoucích, nebo opozičních.

 A tak se denně setkáváme s informacemi, které nějak matematicky nevycházejí. Ovšem politici spoléhají na stádovitost voličů a na fakt, že se většina lidí spokojí s informací jako s faktem, kdyby se jednalo o sebevětší ptákovinu. A tak se dozvíme, že propuštěním 2,5 tisíce státních zaměstnanců se ušetří 2,5 miliardy do státního rozpočtu. Z osobní zkušenosti dlouholetého vedoucího pracovníka ve státní správě vím, že jakmile se erár snižuje, vždy od těch nejníže postavených. To znamená, že první odejdou uklízečky, údržba strojní i tepelných zařízení, vrátní, recepční a nejnižší úředníci.  Tedy ti z nejnižšími platy. Tabulkově splněno.  Podle jednoduché matematiky ale je třeba ušetřit na jednom propuštěném zaměstnanci 1 milión korun. Průměrná mzda je ale 24 544 Kč a tihle jsou většinou pod průměrem, ale i kdyby, za rok to dělá  294 528 Kč a když dáme odměnu, tak cca 300 tisíc Kč. A samozřejmě na většinu uvolněných míst nastoupí soukromé firmy a náklady naopak významně vzrostou.

Petr Nečas nám také ve včerejších OVM nějak mazal  med kolem huby a tak mi to nedalo, abych nevyhledal některé informace a seznámil důchodce s nelichotivou situací, která je očekává. Dozvěděli jsme se, že například v minulém roce 51% nových starobních důchodců nastoupilo  předčasně, ale už se nějak zapomněl zmínit, že u většiny to nebylo z jejich vůle, ale jako důsledek zrušení firmy, fabriky, prostě jejich pracovního místa, tedy nezaměstnanosti. A kdo by se chtěl v 60 letech prohánět po městě v oranžové vestě se smetákem.

Dále jsme se dozvěděli, že se letošní ceny díky vyšší DPH zvedly o 1,2%. Zřejmě má pravdu při součtu všeho sortimentu, ale pokud budeme jen počítat věci denní spotřeby, jako jsou například vejce, které jsou o více jak 100% dražší, máslo, pečivo a další, pak jistě dojdeme k několika násobně vyššímu číslu.

Ale podle Nečase jsou za dalším růstem potravin v ČR vnější vlivy a zdražování cen ropy a energií. Sakra, proč zrovna my ale máme jedny z nejdražších pohonných hmot i energií v celé Evropě? V USA nedávno probíhaly demonstrace proti drahému benzinu, jehož cena se v přepočtu na koruny vyšplhala na závratných 19 Kč

Oproti roku 2005 prý stoupla reálná hodnota důchodu o celých 12%. Nevěřím tomu a navíc je to tak nic neříkající hodnota, že ji ani nemá cenu uvádět. Proto něco faktů. Upozorňuji, že např.  výpočet průměrné hrubé mzdy se podle použité metodiky může lišit řádově v korunách, ovšem v procentuálním vyjádření je rozdíl mizivý.

A tak jsem po  pátrání na internetu a jednoduchém výpočtu zjistil, že průměrný důchod v roce 2005 činil 42,3% průměrné hrubé mzdy, zatímco dnes je tento poměr 43,6%. 

Také podle Petra  Zámečníka není život penzisty nic lehkého, protože řeč  matematiky je jasná. Průměrný důchod se v letošním roce pohybuje kolem 10 816 Kč. Výdaje penzisty přitom podle ČSÚ v roce 2010 dosáhly na 10 572 Kč. To při započítání loňské inflace znamená letošní výdaje 10 772 Kč měsíčně. Důchodci tak v průměru zbývá z důchodu 44 Kč. A to ještě před zdražením vajec. Inflace navíc letos nejspíš povyskočí ještě víc i díky změnám v DPH, kdežto příjmy penzistů zůstanou stejné.

Největší díl z nákladů na bydlení domácností penzistů činí energie. Na ně vydávají penzisté téměř 15,5 % veškerých svých výdajů. Více vydávají jen na potraviny (přes 19 % výdajů).

No, existuje nárok na sociální příspěvek, ale penzisté o příspěvek na bydlení nežádají z několika důvodů. Hlavním ale je, že se mnohdy ani nedozví, že tuto možnost mají. A i když se o čerpání sociálních dávek dozvědí, chybí jim energie a vytrvalost potřebné k vyplnění patřičných formulářů žádostí a přehledu příjmů. Řada penzistů také považuje za špatné o sociální dávky žádat, a tak raději sníží ostatní své výdaje.

Magical Snap - 2012.03.13 07.17 - 002.png

Největší skupinou výdajů penzistů jsou výdaje na bydlení. Z výdajů souvisejících s bydlením vedou náklady na energie. Ovšem nejvíce rozkolísané jsou výdaje na rekonstrukce. U nich je patrná cyklicita, kdy v obdobích ekonomické recese penzisté výdaje na rekonstrukce očividně odkládali, naopak v dobách ekonomického růstu výdaje na rekonstrukce a pořízení bytu či domu rostou. To je překvapivé zejména vzhledem ke stabilitě příjmů penzistů v podobě sice nízké, ale stálé penze.

Magical Snap - 2012.03.13 07.17 - 003.png

Uspořit z důchodu je téměř nemožné. Výdaje penzistů jsou téměř totožné s příjmy. Navíc výdaje rostou rychlejším tempem než inflace. Jedinou útěchou je, že i příjmy penzistů rostou rychleji, než jaká je valorizace penzí, což naznačuje, že přibývá důchodců i s jinými příjmy než jen ze státního důchodu.

A bude se šetřit ve velkém. Plánuje se sjednocení sazeb daně z přidané hodnoty, ale také zavedení či zvýšení dalších daní, jako např. zvýšení daně z převodu nemovitostí či daně z nemovitostí. A podraží i elektřina a plyn.

Ve státním rozpočtu chybí desítky miliard korun proti plánovanému schodku. A může být a asi i bude  hůř. Opatření, která mají výpadek pokrýt jsou v oblasti vybírání daní, nikde jinde. Samozřejmě je tu možnost proklamovaná ČSSD. Tedy větší zdanění „bohatých" lidí a nadnárodních korporací, jenže část z nich po takovém kroku ukáží České republice prostředníček a odstěhují se za lepšími podmínkami. Tím jen v Česku vzroste nezaměstnanost a s ní i další sociální výdaje.

Některá vládní opatření dopadnou přímo na majitele nemovitostí a na náklady bydlení obecně. Pro zájemce o novostavby bude mít nepochybně největší dopad sjednocení daně z přidané hodnoty, což by přineslo její faktické zvýšení o dalších 5 až 6 procentních bodů. Tím ale výčet nekončí. Na pořadu dne je zvýšení daně z elektřiny a zrušení výjimky na daň z plynu pro domácnosti.

Jak velké má být zvýšení daně z elektřiny není zřejmé a bude se o něm jednat. U plynu se to nechá spočítat. Aktuální sazba daně ze zemního plynu činí 34,20 Kč/MWh. V případě spotřeby rodinného domu 16,7 MWh/rok vzrostou roční náklady domácnosti o 571,14 Kč za rok.

Zdraží ale i jiné způsoby vytápění. Připravuje se zavedení nové uhlíkové daně z pevných paliv a topných olejů. Zvýšení nákladů se tak zřejmě nevyhne žádná domácnost.

Současná dan z převodu nemovitostí činí 3 %. NERV ve svých úsporných opatření navrhuje její zvýšení na 5 %. V každém případě by zvýšení daně z převodu nemovitostí  dopadlo na realitní trh a snížilo mobilitu (možnosti stěhování) lidí s vlastnickým bydlením. Pak tu máme daň z nemovitosti, která je tak neefektivní, že se ani nevyplatí. Náklady na její vybrání a vymáhání nedoplatků jsou tak velké, že se téměř rovnají vybrané částce.

Další opatření jsou  např. Na majitele nemovitostí na které dopadne plánované zvýšení daně z příjmů z 15 % na 16 % a pro větší majitele i zavedení druhého pásma se zdaněním 31 %, které by se dotklo lidí s příjmem přesahujícím strop pro platbu sociálního pojištění. NERV také navrhuje zavedení daně z pojistného. Dopad by byl jak na pojištění nemovitostí, tak na pojištění domácností, tak na pojištění odpovědnosti za škody.

A v neposlední řadě by měl být zrušen doplatek na bydlení. Výsledkem toho všeho je fakt, že bydlení zdražuje rychleji, než ostatní životní náklady. Naopak bytové vybavení zlevňuje. Jak tyto skutečnosti zahrnout do úvah o pořízení či nepořízení vlastního bydlení? Jen od roku 2005 vzrostly podle dat Českého statistického úřadu o 35 %. Náklady na bydlení jsou v tomto případě počítány stejným způsobem, jakým se posuzují pro přiznání příspěvku na bydlení. Zahrnují veškeré náklady včetně vodného a stočného a energií a pochopitelně též nájemné a obdobné náklady.

Graf 1: Vývoj indexu cen bydlení

Magical Snap - 2012.03.13 07.19 - 004.png

Zdroj: Data ČSÚ

 

Graf 2: Vývoj indexu cen bydlení, vody a energií k vývoji indexu cen - životních nákladů

Magical Snap - 2012.03.13 07.19 - 005.png

Zdroj: P.Zámečník, data ČSÚ

Takže co říct závěrem vážení politici. Nelžete nám. S pravdou se snáze vyrovnáme, než riskovat mazání medu kolem huby a při tom 

se propadat stále do horší žumpy.

(Zdroj: P.Zámečník ,Hypoindex, euroekonom, iDNES)

Administrátorem stránek je Radek Sedláček (nickname Kmotr Drobek), Chcete-li zde publikovat své příspěvky, tak je laskavě posílejte na emailovou adresu stránek Politikmann.

Tyto stránky dodržují právní předpisy o ochraně osobních údajů a autorský zákon. Nebudou zveřejňovány anonymní příspěvky, nebo příspěvky s vulgárním, nebo rasistickým obsahem.
Stránky a jejich obsah je určen jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na stránkách POLITIKMANN, a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty, SMS zpráv a včetně zahrnutí těchto materiálů nebo jejich části do rámců či překopírování do vnitropodnikové či jiné privátní sítě a včetně uchovávání v jakýchkoli databázích.
Copyright © Politikmann a RASgrafTyto stránky na systému Webgarden zhotovila RASgraf Klatovy http://radeksedlacek.mypage.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one