Petice Zrušme komunisty

Líbí se Vám tyto stránky?

Ano, líbí (257 | 56%)
Seznam S-Rank
PageRank
Compete Rank
JyxoRank
Alexa Rank


TOPlist

Aplikace přímé volby v regionální politice

Starosta obce podle dřívější ani současné úpravy nemohl a nemůže vytvářet sám vůli obce, ale pouze mohl a může tuto vůli navenek sdělovat a projevovat.

Výjimkou z tohoto pravidla jsou jen malé obce, kde se nevolí rada obce a kde starosta vykonává podstatnou část jí svěřené působnosti (§ 99 odst. 2 a § 102 odst. 4).

Přímá volba starosty občany obce nemusí nutně znamenat rozšíření kompetencí starosty. Argumenty uváděné ve prospěch přímé volby:

  • silný mandát a pevná pozice starosty pro naplnění volebního programu,
  • posílení autority,
  •  přímá odpovědnost občanům za výkon pravomocí,
  • větší zapojení občanů do rozhodovacích procesů

Tyto argumenty vyžadují přehodnocení právního postavení starosty zejména pokud jde o rozsah jeho pravomocí ve vztahu k pravomocím rady obce.

Změna způsobu volby starosty by si v každém případě vyžádala změnu způsobu jeho odvolání z funkce, které by bylo možné provést zřejmě jen rozhodnutím občanů obce. Alternativou je neodvolatelný starosta, případně možnost odvolání starosty rozhodnutím kvalifikované většiny členů obecního zastupitelstva.

Volební systém

Volební systém by při přímé volbě nemohl zřejmě být jiný než většinový, přičemž se nabízí

  1. jednokolový systém relativní většiny,
  2. dvoukolový systém absolutní většiny
  3. systém jednojmenného přenosného hlasování

Je lepší uplatňovat přímou volbu starosty a primátora, protože vítěz je jasný, nebo je lepší model hledání koaliční domluvy napříč stranami na přijatelném kandidátovi na starostu? Na tuto otázku nelze jednoznačně odpovědět. V malých obcích se lidé vzájemně znají a také osobně znají svého kandidáta, volí osobnosti, nikoliv jednotlivé politické strany, které mají v malých městech a na venkově jen velmi slabou podporu a kandidáti jsou často „nezávislí" na kandidátce buď hnutí nezávislých, nebo politických stran. Zde  je přímá volba starosty naprosto přirozená,

Ve větších městech je již situace složitější. Postavení starosty a také způsob jeho volby souvisí velmi úzce s jeho kompetencemi. V Česku platí, že starosta je jedním z členů rady města a jeho výkonné pravomoce vůči ostatním členům rady nejsou vyšší. Má stejný hlas při hlasování jako kterýkoliv další radní a také může být přehlasován a pak stejně musí zajistit naplnění rozhodnutí, proti kterému hlasoval, musí se podřídit kolektivnímu rozhodování. Pokud bychom prosadili přímou volbu starosty, bude to vyžadovat nejen změnu volebního systému, ale také změnu kompetencí a podstatnou novelu zákona o obcích. Starosta - primátor, který dostane nejvíce hlasů od občanů, má také mnohem silnější mandát, a tím i politickou moc prosazovat svoje koncepty řešení, které například sliboval ve své volební kampani. Proto přímo volený starosta musí získat více kompetencí, musí mít právo část agendy úřadu řídit sám, jmenovat si své náměstky a mít také politickou odpovědnost za svoje rozhodování.

Tento model je pro občany mnohem srozumitelnější. Občané chápou starostu jako svrchovaného vládce ve městě. Těžko vysvětlovat, že nikoliv starosta, ale rada, zastupitelstvo rozhodlo, zavinilo nebo schválilo a možná, že starosta hlasoval jinak.

Administrátorem stránek je Radek Sedláček (nickname Kmotr Drobek), Chcete-li zde publikovat své příspěvky, tak je laskavě posílejte na emailovou adresu stránek Politikmann.

Tyto stránky dodržují právní předpisy o ochraně osobních údajů a autorský zákon. Nebudou zveřejňovány anonymní příspěvky, nebo příspěvky s vulgárním, nebo rasistickým obsahem.
Stránky a jejich obsah je určen jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na stránkách POLITIKMANN, a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty, SMS zpráv a včetně zahrnutí těchto materiálů nebo jejich části do rámců či překopírování do vnitropodnikové či jiné privátní sítě a včetně uchovávání v jakýchkoli databázích.
Copyright © Politikmann a RASgrafTyto stránky na systému Webgarden zhotovila RASgraf Klatovy http://radeksedlacek.mypage.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one