Petice Zrušme komunisty

Líbí se Vám tyto stránky?

Ano, líbí (259 | 54%)
Seznam S-Rank
PageRank
Compete Rank
JyxoRank
Alexa Rank


TOPlist

České zdravotnictví ve srovnání se zeměmi OECD

6.4.2010 Zdroj: Zdravotnické noviny

Výdaje na zdravotnictví jsou v České republice nízké - například v roce 2007 činily jen 6,8 % hrubého domácího produktu (HDP), zatímco průměr v členských zemích OECD byl 8,9 % HDP.

Podprůměrné výdaje

Nejvíce vynakládají na zdravotnictví Spojené státy americké (16 % HDP). Finanční zabezpečení zdravotnictví je mimo USA vysoké také ve Francii (11 % HDP), Švýcarsku (10,8 %) a Německu (10,4 %). V Česku jsou nejnižší soukromé výdaje občanů na zdravotní péči, která je z více než 90 % hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Výdaje na zdravotnictví jsou v ČR nízké i při absolutním srovnání na jednoho obyvatele v paritě kupní síly - v roce 2007 činily v přepočtu 1626 dolarů, přičemž průměrná hodnota za všechny členské země OECD je 2984 dolarů. Nejvyšší výdaje na jednoho obyvatele jsou opět ve Spojených státech (7290 dolarů), následují Norsko, Švýcarsko a Lucembursko.

Vysoká spotřeba i náklady

V posledních 10 letech se výdaje na zdravotnictví v zemích OECD zvyšovaly v průměru o 4 % ročně. Tento trend bude pokračovat i v dalších letech. Výdaje na zdravotnictví tedy budou rok od roku vyšší, reálně tudíž budeme utrácet za zdravotní péči čím dál víc. Výrazně rostou především výdaje za léky. V roce 2007 představovaly v ČR tyto náklady 21,5 % celkových výdajů na zdravotnictví. Průměrná hodnota za země OECD je přitom 17,1 %.

Spotřeba léků a léčiv je v ČR poměrně vysoká. Úhrada léků je ve většině zemí z větší části na pacientovi. Některé léky jsou však poskytovány zdarma. Seznam léků hrazených v plné výši z pojištění, léků hrazených částečně z pojištění a léků hrazených v plné výši pacientem je v každé zemi jiný. Nižší spoluúčast pacientů než v Česku (kde činí necelých 30 %) byla dle zprávy OECD v roce 2007 pouze v Lucembursku (necelých 23 %). V mimoevropských zemích je však spoluúčast pacientů na lécích více než 50%, v USA dokonce více než 75%.

Financování zdravotní péče

Z členských zemí OECD mají zdravotní pojištění (stejně jako v ČR) všichni občané ve většině evropských zemí. V Česku je ze zákona zdravotně pojištěn každý občan s trvalým pobytem na území ČR. Výjimku tvoří například Rakousko (zdravotní pojištění nemají pouze 2,0 % občanů), Nizozemsko (2,1 %) či Polsko (2,7 %). Zcela jiná situace je však v zemích mimo EU - v Mexiku má zdravotní pojištění pouze každý druhý, v Turecku 67,2 % občanů a v USA 86,5 %. To znamená, že v USA žije téměř 50 milionů lidí bez zdravotního pojištění. Průměrně je v zemích OECD zdravotní péče financována z veřejných zdrojů ze 73 %.

Počet nemocničních lůžek klesá

Česká republika má více lékařů na jednoho obyvatele než většina členských zemí OECD. V roce 2007 bylo v Česku 3,6 praktických lékařů na 1000 obyvatel. Průměr v zemích OECD přitom je 3,1 praktických lékařů na 1000 obyvatel. Dále v Česku připadá 8 sester na 1000 obyvatel, což je však méně než průměr OECD (9,6 sester na 1000 obyvatel). Počet akutních nemocničních lůžek v Česku klesá, stejně jako v ostatních zemích OECD. Přesto je v ČR počet lůžek v nemocnici nadprůměrný (5,2 na 1000 obyvatel) ve srovnání s průměrem 3,8 lůžek na 1000 obyvatel v zemích OECD. Více lůžek na obyvatele než v Česku je pouze v Japonsku, Koreji, Rakousku a Německu. V posledních letech klesá průměrná délka pobytu v nemocnici a zvyšuje se počet ambulantních zákroků.

Během posledního desetiletí se prudce zvýšila dostupnost diagnostických technologií, jako je počítačová tomografie (CT) a magnetická rezonance (MRI). V České republice je počet CT a MRI skenerů 12,9 a 4,4 na milion obyvatel, což je však značně pod průměrem v zemích OECD (20,2 a 11 na milion obyvatel).

Střední délka života se prodlužuje

Díky zlepšení životních podmínek a výraznému pokroku v lékařské péči se ve všech zemích OECD prodlužuje střední délka života. Naděje dožití při narození v roce 2007 byla v Česku 76,7 let. Velmi nízká je v ČR i kojenecká úmrtnost - 3,3 úmrtí na 1000 živě narozených dětí, což je výrazně pod průměrem v zemích OECD (4,9 úmrtí). Kojenecká úmrtnost je nejnižší v Lucembursku, Japonsku a skandinávských zemích (Island, Finsko, Švédsko, Finsko, Norsko). V Česku zvolna klesá počet kuřáků (24,3 % dospělé populace, v roce 1993 to bylo 26,1 %). Průměr v zemích OECD je 23,3 % dospělé populace.

 

Administrátorem stránek je Radek Sedláček (nickname Kmotr Drobek), Chcete-li zde publikovat své příspěvky, tak je laskavě posílejte na emailovou adresu stránek Politikmann.

Tyto stránky dodržují právní předpisy o ochraně osobních údajů a autorský zákon. Nebudou zveřejňovány anonymní příspěvky, nebo příspěvky s vulgárním, nebo rasistickým obsahem.
Stránky a jejich obsah je určen jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na stránkách POLITIKMANN, a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty, SMS zpráv a včetně zahrnutí těchto materiálů nebo jejich části do rámců či překopírování do vnitropodnikové či jiné privátní sítě a včetně uchovávání v jakýchkoli databázích.
Copyright © Politikmann a RASgrafTyto stránky na systému Webgarden zhotovila RASgraf Klatovy http://radeksedlacek.mypage.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one